Настаняване

Необходими условия и документи за прием в клиниката

Необходими документи

Лична карта

Направление №7 за хоспитализация – издава се от личен лекар или лекар – специалист. Важно е да се обърне внимание дали вярно са попълнени личните данни (три имена, ЕГН, адрес), както и дали са поставени подпис и печат и на двата екземпляра на направлението. Направлението за хоспитализация е валидно 30 дни от датата на издаване.

Лична амбулаторна карта – при необходимост от издаване на болничен лист

Предишни епикризи и изследвания от клинична лаборатория, микробиология, образна диагностика и други

Рецептурна книжка, ако разполагате с такава

Предписани медикаменти, които се приемат до момента на постъпване

Лични вещи: Тоалетни принадлежности (тоалетен сапун, паста и четка за зъби, прибори за бръснене, гребен, хавлиена кърпа), пижама, чехли

Прием

Приемаме пациенти от цялата страна. При постъпване е необходимо да се предоставят история на заболяването и пълна медицинска документация. Попълва се въпросник с цел определяне на текущото състояние и необходимостите на пациента . Провеждат се прегледи от лекар и рехабилитатор, назначават се лечебен и рехабилитационен план и пациентът се настанява в подходяща стая.

Лечение

Осъществяваме постоянно наблюдение на пациентите. Лекарска визитация се провежда два пъти дневно. При необходимост се назначават допълнителни лечения и процедури. Нашите лекари и рехабилитатори обръщат специално внимание на прогреса на всеки поотделно. Роднините и близките постоянно получават информация за състоянието и прогреса по възстановяване.

Изписване

В деня преди изписване на всеки пациент се провежда рехабилитация, изготвя се епикриза и се дават насоки за продължаване на лечението вкъщи.

За близки и посетители

Изключително важно за нашите пациенти е да чувстват, че са обгрижени както от нашите специалисти, така и от техните роднини и близки. Роднините могат да изискват информация от лекуващия лекар и рехабилитатор за състоянието през цялото време на лечението.

Осигурили сме достатъчно възможности за посещение в различни часове, за да може пациентите и посетителите да прекарват време заедно. Има осигурен безплатен паркинг за посетители.

  • Часовете за посещение
  • Понеделник – Петък

    14:00 – 18:00

    Събота и Неделя

    10:00 – 12:00

    14:00 – 18:00