Рехабилитацията и възстановяването след артропластика на тазобедрена става

Рехабилитационен протокол след артропластика на тазобедрена става

Фаза 1 /0-7 следоперативен ден/

Цели:

 • лечение  на отока, болката и възпалението;
 • увеличаване обема на движение в оперивраната става и подобряване на тонуса на мускулатурата на оперирания крайник при спазване на мерките за безопасност;
 • проприоцептивни тренировки и тренировки за баланс, за да се улеснят дейности от ежедневния живот (ДЕЖ);
 • трениране на походката при използване на помощни средства за самостоятелно придвижване;
 • други упражнения, подпомагащи ДЕЖ и мобилността на пациента;
 • обучение на пациента за риска за луксация (разместване) на оперираната става и правилата за носенето на тежести.

Активности:

 • оценка от физиотерапевт и  изготвяне на план за действие;
 • ежедневно проследяване на пациента от физиотерапевт;
 • криотерапия (терапия с лед) за контрол и намаляване на болката, отока и възпалението;
 • обучение на пациента за поддържане на правилна позиция на оперирания крайник и правила за предпазване на оперираната става;
 • тренировки за мобилност в леглото, както и за преминаване от положение на седеж в положение на стоеж и обратното;

Пациентка в легнало положение сгъва и разгъва глезена става

 • лечебна физкултура: “помпички” с глезените; изометрични съкращения за бедрените и седалищните мускули;
 • регулиране на помощните средства и обучение за правилното им използване;
 • финална оценка на напредъка на пациента от физиотерапевт след приключване на болничния престой в ортопедичното отделение.

Мерки за безопасност:

 • пациентите да се придвижват чрез помощни средства, освен ако не е назначено друго от лекуващия лекар;
 • да се поддържа оперативната рана суха и стерилна;
 • да се координират кинезитерапията и приема на болкоуспокояващи медикаменти;
 • да се спазват мерките за безопасност относно луксация на ставата.

Фаза 2 /8-20 следоперативен ден/

Цели:

 • намаляване на отока, болката и възпалението;
 • увеличаване обема на движение, вземайки предвид предпазните мерки;
 • увеличаване на силата;
 • достигане до автономност при изпълнение на ДЕЖ;
 • трениране на ходене и походка – правилно използване на помощното средство за постигане на физиологичен модел походка и намаляване на постоперативното възпаление.

Мерки за безопасност
Спазват се мерките за безопасност описани във Фаза 1.

Активности:

1. Терапевтични упражнения /ЛФК/- изпълняват се 3 пъти дневно след инструкция от терапевт

 • пасивни, активни асистирани, активни упражнения от лег – “помпички” с глезените, “плъзгане” на петата по леглото; отвеждане и привеждане на оперирания крайник, вътрешна и външна ротация на оперирания крайник, сгъване и разгъване на оперирания крайник;

Пациентка в седнало положение сгъва и разгъва колянната става

 • пасивни, активни асистирани, активни упражнения  от седеж – бедрено разгъване;

 • упражнения срещу съпротивление и изометрични упражнения от лег – повдигане на таза, съкращение на бедрените и седалищните мускули, захващане и повдигане на топка с помощта на двата крака.

2. Трениране на походка

 • Продължава се с тренирането на походка с помощно средство.
 • Последователността за смяна е следната: проходилка>>2 патерици>>1 патерица. Смяната на помощното средство да се осъществява само когато пациентът може да поддържа стабилна походка.
 • Да се обясни на пациента последователността за смяна на помощното средство и избора на подходящо такова.

3. Допълнителна терапия

 • Криотерапия 3 пъти дневно с продължителност около 5 минути за намаляване на болката, отока и възпалението.
 • Импулсно магнитно поле – редуциране на болката и отока, стимулира трофиката на тъканите и регенериращите процеси.

 • Механотерапия – пасивно движение чрез Артромот.
 • Ултразвук /фонофореза/ – при изразен болков и оточен синдром.

Критерии за прогрес към следваща фаза

 • минимален болков, оточен и възпалителен синдром
 • пациентът се придвижва с помощното средство без да нарушава модела за физиологична походка и без чувство за болка
 • пациентът е постигнал необходимата към момента автономност при самообслужване и извършване на ДЕЖ

Фаза 3 /4-6 седмица/

Цели:

 • редуциране на отока, болката и възпалението;
 • увеличаване обема на движение, вземайки предвид предпазните мерки
 • увеличаване на силата на оперирания крайник и трупа;
 • функционални тренировки за улеснение на ДЕЖ;
 • трениране на ходене и походка – правилно използване на помощното средство за постигане на физиологичен модел походка и намаляване на постоперативното възпаление.

Мерки за безопасност
Спазват се мерките за безопасност от фаза 1 и фаза 2.

Активности:
1. Терапевтични упражнения /ЛФК/- изпълняват според инструкциите от терапевта:

 

 • каране на велоергометър;
 • упражнения за стабилизиране на параспиналната и коремната мускулатура;
 • упражнения със сгъване, разгъване и отвеждане в тазобедрената става;
 • упражнения тип “затворена верига” за пренасяне на тежестта – стъпка встрани;
 • упражнения за баланс – стоеж на един крак;
 • стоеж на един крак със затворени очи;
 • странично качване и слизане по стълби.

2. Функционални упражнения/активности:

 • трениране на трансфер седеж – стоеж и обратно;
 • качване и слизане по стълби;
 • повдигане и носене на тежест /багаж/;
 • трениране на походка.

3. Допълнителна терапия

Включва процедурите описани във Фаза 2

Критерии за прогрес към следваща фаза:

 • минимален болков, оточен и възпалителен синдром;
 • пациентът се придвижва с помощното средство без да нарушава модела за физиологична походка и без чувство за болка;
 • пациентът е постигнал необходимата към момента автономност при самообслужване и извършване на ДЕЖ;
 • пациентът е постигнал задоволителен волеви контрол на бедрената мускулатура.