Какво представлява Детската церебрална парализа?

Честотата на Детската церебрална парализа (ДЦП) в Европа е около 2.5 на 1000 деца. По-често се наблюдава при недоносеност, незрялост на новородените или при многоплодна бременност, а минималната възраст за диагностициране е след 18-ия месец.

ДЦП е група от двигателни нарушения, които засягат способността на човек да се движи правилно и да поддържа добър баланс и стойка. Освен това, при страдащите от ДЦП се забелязват неточни и неконтролируеми движения.
Не са рядкост случаите, при които причината за възникване на ДЦП остава неясна. При част от пациентите умствените възможности и потенциал остават съхранени, а при други се забелязват ограничения.

Церебралната парализа е най-често срещаното двигателно увреждане в детството. Редовната рехабилитация и поддържане мускулите и тонуса на тялото, позволяват на пациентите с ДЦП да се впишат в обществото и да бъдат пълноценна част от него.

Дете с увреждане на проходилка в зала за терапия
Бобат терапия на малко дете извършена от рехабилитатор върху синя топка

Какво е лечението при Детска церебрална парализа?

Негативните последствия от ДЦП могат да бъдат минимализирани и повлияни от интензивни рехабилитационни терапии, а в някои от случаите и чрез медикаменти и хирургични интервенции.

Кои са най-честите нарушения при Детска церебрална парализа?

Ограничени движения и нарушена координация

  • Неволевите движения и ограничената двигателна активност са често срещани при ДЦП. При част от пациентите се забелязва и треперене.

Трудно движение

  • Предвид наблюдаваните деформации на костите и ставите при децата с ДЦП е възможно да е налице късно и по-трудно, а често дори и невъзможно прохождане.

Нарушен контрол на главата

  • Голяма част от пациентите с церебрална парализа изпитват затруднение в задържането на главата си в изправена или друга позиция. По-трудно преглъщане, нарушени смукателен рефлекс и слюноотделяне, също се забелязват.

Върху какво е нашият фокус?

Походката и нейното подобрение

  • Самостоятелното придвижване на пациенти с ДЦП налага съдействието на помощно средство или човек. Установяват се случи обаче, с по-леки форми на ДЦП, когато това не е необходимо. Екипът на Авис Медика има за основна цел да се погрижи за правилната походка на пациентите си и да спомогне за нейното подобрение.

Подобряване на координацията и мускулната сила

  • Апаратурата, с която работим и доказаните методики, представляващи част от процеса на лечение на ДЦП, повлияват благоприятно върху промените в мускулния тонус на пациентите ни и на координацията в движенията им.

Реакции

  • Фокусираме се върху физическите умения на пациентите си и тяхната бързина на реакция в непредвидени от ежедневието ситуации. Да бъдат сигурни в себе си е наш основен приоритет.

Способност за възприятие

  • Възприятието и усещането за света и хората са познавателни психични процеси, върху които работим и ние. Доверявайки се на уменията на специалисти с дългогодишен опит, превърнали се в част от екипа ни, ние се стараем да подобрим способността за възприятие у хората с ДЦП.

Когнитивни умения

  • Връзката ни със света зависи пряко от нашите когнитивни умения. За да повлияем положително и оздравително на умствените способности на пациентите си, ние залагаме на роботизирано лечение и конвенционални методи, които в колаборация дават най-добри резултати.

Запазете час за безплатен преглед

Изпратете запитване през нашата форма или ни се обадете за да запишем ден и час за безплатен преглед и функционална оценка.

Детска церебрална парализа (ДЦП) – диагностика, лечение и рехабилитация

Лечението на детска церебрална парализа (ДЦП) и рехабилитацията са комплексен процес, който изисква интегриран подход от медицинския екип и родителите. Целта на лечението на детска церебрална парализа (ДЦП) и нужната рехабилитация е да се подобри качеството на живот на децата с церебрална парализа и да помогне за развитието на техния потенциал. В тази статия ще разгледаме важните аспекти на лечението на детска церебрална парализа (ДЦП), включително диагностика и методи на рехабилитация.

Вижте повече:

Възстановителен процес при рехабилитация и лечението на детска церебрална парализа (ДЦП)

Детска церебрална парализа 1

Детска церебрална парализа – възстановителен процес

Диагностика при лечението на детска церебрална парализа (ДЦП) е основна стъпка в началото на лечебния процес. Това включва преглед от педиатър, невролог и други специалисти, които ще оценят състоянието на детето и ще направят подробна оценка на неговите двигателни способности и функции. Допълнителни изследвания като магнитно-резонансно изображение (MRI) и електроенцефалография (ЕЕГ) могат да бъдат извършени, за да се потвърди диагнозата за предстоящото лечение на детска церебрална парализа (ДЦП) и нужната рехабилитация. След диагнозата, лечението на детска церебрална парализа (ДЦП) и рехабилитацията се фокусират върху няколко основни аспекта. Физиотерапията играе ключова роля в рехабилитацията и лечението на детска церебрална парализа (ДЦП), като се съсредоточава върху подобряването на двигателните умения и функции на децата. Физиотерапевтите използват различни методи и техники, за да помогнат на децата да развият силата, баланса и координацията на движенията си при лечението на детска церебрална парализа (ДЦП) и тяхната рехабилитация. Терапията се индивидуализира в зависимост от нуждите на всяко дете и може да включва упражнения за укрепване на мускулите, гимнастика, хидротерапия и други. Освен физиотерапия, лечението на детска церебрална парализа (ДЦП) може да включва и други форми на рехабилитация. Оксигенотерапията се използва при лечението на детска церебрална парализа (ДЦП), когато децата имат проблеми с дишането или когато имат нужда от допълнително снабдяване с кислород. Лекарите могат да препоръчат и ортези или специализирани апарати, които да подпомагат движението и позиционирането на детето при лечението на детска церебрална парализа (ДЦП). В някои случаи на рехабилитация и лечение на детска церебрална парализа (ДЦП), хирургическото лечение може да се наложи, особено ако са налични структурни аномалии, които пречат на двигателните функции.

Защо е важна рехабилитацията при лечението на детска церебрална парализа (ДЦП)

Детска церебрална парализа 2

Детска церебрална парализа – защо е важна

Рехабилитацията е съществена част от лечението на детска церебрална парализа (ДЦП). Рехабилитацията цели да помогне на децата да постигнат най-високото възможно ниво на независимост и функционалност при тяхното лечение за детска церебрална парализа (ДЦП). Рехабилитацията при лечение на детска церебрална парализа (ДЦП) включва различни специалисти като логопеди, окупационни терапевти и други. Те работят заедно, за да помогнат на децата да се развият във всички аспекти на техния живот – физически, психологически и социален. Една от най-важните части от рехабилитацията при лечение на детската церебрална парализа (ДЦП) е непрекъснатото участие на родителите. Родителите имат ключова роля в подкрепата и помощта на децата си през целия процес на рехабилитация и лечение на детската церебрална парализа (ДЦП). Те са най-близките хора на детето и могат да го мотивират, да му помогнат да се развива и да го насърчават в ежедневните му упражнения и дейности при рехабилитацията и лечението на детска церебрална парализа (ДЦП). Родителите трябва да бъдат информирани и обучени от специалистите, за да могат да се грижат за децата си и да ги подкрепят при рехабилитацията и лечението на детска церебрална парализа (ДЦП).

Лечение на детска церебрална парализа (ДЦП) – причини, поява и рехабилитация

Детска церебрална парализа 3

Детска церебрална парализа – причини и поява

Лечението на детска церебрална парализа (ДЦП) е сложна задача, тъй като това е хронично неврологично заболяване, което засяга движението на децата и възниква поради увреждане на мозъчните структури или аномалии в развитието на мозъка. Лечението на детската церебрална парализа (ДЦП) е една от най-важните теми, свързани с това заболяване, тъй като правилната рехабилитация може да подобри качеството на живот и функционирането на засегнатите деца. Причините за появата са разнообразни и могат да бъдат свързани с различни фактори. Един от основните фактори за рехабилитация и лечение на детска церебрална парализа (ДЦП) е проблем в развитието на мозъка на бебето по време на бременността или в ранното детство. Това може да се дължи на генетични нарушения, инфекции, хронични заболявания или нарушения в кръвообращението към мозъка. Рехабилитацията и лечението на детската церебрална парализа (ДЦП) се основават на мултидисциплинарен подход, който включва комбинация от медицински, физически, ерготерапевтични и рехабилитационни методи. Целта на лечението на детска церебрална парализа (ДЦП) е да подобри функциите на движение и комуникацията на детето, както и да намали възможните нарушения в развитието му чрез рехабилитация. Важна част от лечението на детската церебрална парализа (ДЦП) е свързана с ранната интервенция и интензивна рехабилитация.

Рехабилитация и лечение на детска церебрална парализа (ДЦП) от най-ранна възраст

Детска церебрална парализа 4

Детска церебрална парализа от ранна възраст

Физическата терапия е една от основните форми на рехабилитация при лечението на детската церебрална парализа (ДЦП). Това включва специални упражнения и техники, които помагат на детето да подобри мускулния тонус, силата и гъвкавостта на мускулите, както и да развие по-добра координация и баланс. Физическата терапия се изпълнява от лицензирани физиотерапевти, които работят индивидуално с всяко дете, за да определят най-подходящите упражнения и терапевтични стратегии за неговата рехабилитация и лечение на детска церебрална парализа (ДЦП). Освен физическата рехабилитация, важен аспект от лечението на детската церебрална парализа (ДЦП) е оказването на речева и езикова терапия. Това помага на децата да развият комуникационните си умения и да подобрят езиково развитие. Речевата терапия включва упражнения за подобряване на артикулацията, гласовите прояви и разбирането на речта. Терапевтите работят с децата в индивидуални или групови сесии за лечение на детска церебрална парализа (ДЦП) и рехабилитация, като се фокусират върху техните специфични нужди и възможности. Ерготерапията е още една важна част от лечението на детската церебрална парализа и неговата рехабилитация. Тя се фокусира върху подпомагане на децата да развият независимост и умения за ежедневни дейности като хранене, обличане и самостоятелно движение. Ерготерапевтите използват различни техники и средства за рехабилитация и лечение на детска церебрална парализа (ДЦП), за да помогнат на децата да подобрят своите моторни и когнитивни умения, които могат да бъдат засегнати от церебралната парализа. Въпреки че рехабилитацията и лечението на детска церебрална парализа (ДЦП) са предизвикателен и дълъг процес, съвременната медицина предлага множество възможности и иновации. Новите технологии и методи за рехабилитация и лечение на детска церебрална парализа (ДЦП) се разработват постоянно и се фокусират върху индивидуализирания подход към всеки пациент. Лекарите и специалистите винаги работят в тясно сътрудничество, за да намерят най-добрите решения и да помогнат на децата да достигнат своя пълен потенциал при рехабилитация и лечение на детска церебрална парализа (ДЦП). В заключение, рехабилитацията и лечението на детска церебрална парализа (ДЦП) са сложен и индивидуален процес, който изисква грижа и ангажираност от страна на целия медицински екип и родителите. Диагностиката и рехабилитация са ключови елементи в процеса на лечение на детска церебрална парализа(ДЦП) и трябва да се интегрират, за да се постигне най-доброто възможно подобрение за децата с такъв проблем.

Детска церебрална парализа (ДЦП) – диагностика, лечение и рехабилитация

Възстановителен процес при рехабилитация и лечението на детска церебрална парализа (ДЦП)

Защо е важна рехабилитацията при лечението на детска церебрална парализа (ДЦП)

Лечение на детска церебрална парализа (ДЦП) – причини, поява и рехабилитация

Рехабилитация и лечение на детска церебрална парализа (ДЦП) от най-ранна възраст