Amadeo

Рехабилитация на пръсти във всички фази

AMADEO е най-новият от дълга поредица изпитани и клинично тествани роботи – и устройства за компютърно-асистирана терапия за пръсти и ръце. AMADEO предлага множество опции за рехабилитация на пръсти: дори силно увредени пациенти може да имат полза от AMADEO чрез EMG функция, както и CPM (непрекъснато пасивно движение). През цялото време на по-нататъшния курс на рехабилитация на пръстите, AMADEO позволява на терапевта да намали активната поддръжка на пациента и да приложи други форми на рехабилитация, например когнитивна и ориентирана към задачи терапия. През целия процес на терапия на ръка и пръсти, AMADEO осигурява био обратна връзка и сложно наблюдение на напредъка на терапията. С това, AMADEO е най-модерното устройство за терапия на пръсти и ръце в света.

Апарат Amadeo за компютърно-асистирана терапия за пръсти
Раздвижване на пръстите на дясната ръка с апарата Amadeo

Терапия с Amadeo – пасивно, спомагателно и активно упражняване

След прикрепяне на накрайниците към пръстите и палеца, терапевтът избира подлежаща на настройване програма за терапия. След перфектно настройване към ръката на пациента се изпълняват автоматични последователности от движения. В зависимост от степента на увредата, пациентът може да се упражнява пасивно, с помощ от устройството или активно на индивидуалните параметри на възможностите. ЕМГ-стимулирани упражнения дават възможност за активно трениране, дори без мускулна сила.

Оценка

Чрез био обратна връзка, пациентът може да следва последователностите от движения акустично и оптично. Вградени сензори позволяват количествено документиране и оценка на случващата се сила на пръстите и обхват на движение. Напредъкът на терапията става оценим и видим за пациента. Това увеличава мотивацията.

Запазете час за безплатен преглед

Изпратете запитване през нашата форма или ни се обадете за да запишем ден и час за безплатен преглед и функционална оценка.