Lokomat

Lokomat Pro е високотехнологичен уред, който преобучава мозъкa да движи крайниците отново и преодолява спастичността им чрез движение.

Lokomat Pro е роботизирана тренировъчна система, съчетавайки в себе си ходеща пътека, системи за поддържане и окачване и високотехнологичен софтуер. Чрез прецизиране на позицията на човешкото тяло системата позволява правилното предаване на тежестта към долните крайници, с което преобучава мозъка в правилния модел на ходене.

Произведен е от Hocoma, швейцарска фирма – лидер в производството на устройства и решения за терапия на човешкото движение, с над 20 години опит и тясна специализация в тази сфера.