Myro

Интерактивната повърхност за мащабна терапия

MYRO е повърхност за интерактивна терапия, която може да се ползва по множество начини: сензорите на MYRO позволяват упражняване на движения от ежедневието с истински предмети върху чувствителна повърхност.
MYRO реагира не само на движение, но и на натиск. Подходите на графомоторната терапия може да бъдат реализирани гъвкаво и независимо от консумативи. Изследващи пространството елементи създават повече възможности за когнитивна терапия.

MYRO се адаптира към потребностите на всеки пациент; хоризонтално и вертикално: MYRO се настройва по височина и работната повърхност може да се накланя от 0 до 90 градуса. И дори чувствителната площ на MYRO може да бъде настроена според способностите на пациента, което позволява обучение на границата на личните възможности.

Интерактивната повърхност за мащабна терапия

Разнообразен и приспособим

MYRO поддържа ориентирана към задача рехабилитация с реални предмети, упражнява всекидневни движения и подобрява двигателните способности на пациента. MYRO предлага и множество неврокогнитивни модули, които може да бъдат изпълнени самостоятелно или в режим за множество играещи. Терапията с MYRO никога на доскучава.

Повече информация за роботизирана рехабилитация

Запазете час за безплатен преглед

Изпратете запитване през нашата форма или ни се обадете за да запишем ден и час за безплатен преглед и функционална оценка.