Рехабилитация

Оздравителният процес на организма е изключително ефективен, когато човешкият фактор и новите технологии вървят ръка за ръка

Как можем да ви помогнем?

“Болница за рехабилитация Авис Медика” предлага рехабилитация при увреждания на централна и периферна нервна система, травмии и фрактури. Интензивната рехабилитация под медицински контрол довежда до най-добрите възстановителни резултати, а именно: по-бързо връщане към нормалния начин на живот на пациента, по-добро емоционално състояние и самочувствие за двигателната култура на пациента, обучение на пациента в справяне с ежедневните дейности, по-дълъг живот.

Необходими документи за настаняване

 • Направление номер 7 от изпращащот лечебно заведение по КП 256 и КП 254, като приемът трябва да бъде в денят на изписването от него.
 • Лична амбулаторна карта
 • Предишни епикризи и изследвания от лаборатория, микробиология, образна диагностика и други
 • Предписани медикаменти, които се приемат в момента

Необходими принадлежности за настаняване

 • Тоалетни принадлежности
 • Пижама/нощница – според сезона
 • Бельо
 • Чехли
 • Мокри кърпи
 • Памперси, памперсни пелени – при необходимост
Необходими документи за настаняване

Сестрински грижи

Действията на нашите сестри се ориентират спрямо схващанията ни за сестринската мисия. В съответствие с нея човекът е в центъра на нашата работа. Това означава:

 • Отнасяме се към нашите пациенти с толерантност, уважение, откритост и непредубеденост. Съобразяваме се както с индивидуалните нужди, така и със способностите и страховете.
 • Изграждаме връзка с нуждаещия се от грижа човек и създаваме атмосфера, в която пациентът се чувства комфортно и сигурно.
 • Това означава също включване във възможно най-голяма степен в процеса на обгрижване и информиране на пациентите и техните близки.
 • Имаме претенциите, че предоставяме компетентни и висококачествени грижи.
 • Разглеждаме всеки човек като равен по отношение на физическите, умствените и физическите му ограничения и го приемаме индивидуално в рамките на неговата личност.
 • Работим по концепция за обгрижване, съобразена с рехабилитацията, основана върху принципите за активираща терапевтична грижа и помощ за постигане на самопомощ и независимост в ежедневието.

За близки и посетители

Изключително важно за нашите пациенти е да чувстват, че са обгрижени както от нашите специалисти, така и от техните роднини и близки. Роднините могат да изискват информация от лекуващия лекар и рехабилитатор за състоянието през цялото време на лечението.

Осигурили сме достатъчно възможности за посещение в различни часове, за да може пациентите и посетителите да прекарват време заедно. Има осигурен безплатен паркинг за посетители.

 • Часовете за посещение
 • Понеделник – Петък

  14:00 – 18:00

  Събота и Неделя

  10:00 – 12:00

  14:00 – 18:00

Запазете час за безплатен преглед

Изпратете запитване през нашата форма или ни се обадете за да запишем ден и час за безплатен преглед и функционална оценка.

Какво представлява рехабилитацията

Рехабилитацията е процесът на възстановяване и подобряване на функциите на човешкото тяло след настъпило заболяване, нараняване или инцидент. Това е комплексен и индивидуализиран процес, който включва медицински, физически и психологически аспекти.

Вижте повече:

Видове рехабилитация

Рехабилитация 1

Рехабилитация – видове

Целта на рехабилитацията е да помогне на пациента да възвърне своята функционалност, мобилност и самостоятелност, както и да подобри качеството на живот. Медицинската рехабилитация включва лечебни мерки, прилагани от медицински специалисти като лекари, физиотерапевти и рехабилитатори. Те използват различни методи като физически упражнения, масаж, електротерапия и други, за да възстановят функциите на засегнатите части от тялото. Психологическата рехабилитация се фокусира върху възстановяването на психологическите функции на пациента след психични заболявания или стресови събития. Терапевти и консултанти работят с пациентите, за да им помогнат да се справят с емоционалните и психологическите предизвикателства и да развият стратегии за преодоляване на трудностите. Социалната рехабилитация се осъществява чрез интеграцията на пациентите обратно в обществото след сериозни здравословни проблеми или наранявания. Това може да включва помощ при професионалната реинтеграция, обучение на нови умения или подпомагане на социалната адаптация. Рехабилитацията към зависимост се насочва към лица, които са зависими от наркотици, алкохол или други вещества. Целта е да се прекрати зависимостта и да се осигури дългосрочна абстиненция, като се предоставят медицинско лечение, психотерапевтична помощ и подкрепа.

Центрове за рехабилитация, физиотерапия и кинезитерапия

Рехабилитация 2

Център за рехабилитация

Рехабилитацията играе важна роля във възстановяването и подобряването на здравето и качеството на живот на хората, които са претърпели здравословни проблеми. Ето някои от основните причини, поради които рехабилитацията е от съществено значение: Рехабилитацията помага на пациентите да възвърнат своите физически и психологически функции след заболяване или нараняване. Тя им дава възможност да се движат, работят и изпълняват ежедневни задачи самостоятелно. Рехабилитацията има за цел да подобри качеството на живот на пациентите, като ги освободи от болка, намали ограниченията на движението им и им помогне да се справят с ежедневните предизвикателства. Рехабилитацията помага на пациентите да се върнат към работа след заболяване или нараняване, като им предоставя подкрепа при професионалната реинтеграция и обучение на нови умения, ако е необходимо. Рехабилитацията не само възстановява физическите функции, но също така помага на пациентите да се справят с емоционалните и психологическите последици от заболяването или нараняването. Рехабилитацията играе важна роля и в превенцията на бъдещи увреждания. Чрез подходящи упражнения, инструкции за безопасност и обучение, рехабилитацията помага на пациентите да се предпазят от повторни наранявания или здравословни проблеми.

Рехабилитация по клинична пътека

Рехабилитация 3

Рехабилитация по клиничка пътека

Рехабилитацията е важна част от медицинската грижа, която има за цел да възстанови и подобри функциите на пациентите след заболяване или нараняване. Това е систематичен и координиран процес, който предоставя комплексни медицински и терапевтични интервенции на пациентите, водени от специализирани екипи, с цел постигане на оптимална рехабилитация. Рехабилитацията по клинична пътека включва сътрудничество между различни здравни професионалисти като лекари, физиотерапевти, окупационни терапевти, рехабилитатори и психолози, които работят заедно, за да осигурят подходящи и индивидуални програми за рехабилитация. Основният принцип на рехабилитацията по клинична пътека е непрекъснатият и своевременен достъп до висококачествени услуги, които отговарят на нуждите на пациента. Рехабилитацията по клинична пътека е насочена към различни категории пациенти, включително тези с хронични заболявания след операции, след инциденти и др. Тя може да включва физическа терапия, обучение за умения за самообслужване, психологическа подкрепа и социална интеграция. Целта е да се подобри функционалната способност на пациента, да се намали болката, да се възвърне мобилността и да се подобри качеството на живот. Рехабилитацията се фокусира върху индивидуалните нужди на пациентите. Всяка рехабилитация се планира и изпълнява според конкретните симптоми, медицинско състояние и цели на пациента. В рамките на рехабилитацията, различните здравни професионалисти работят заедно като екип, споделяйки информация и опит, за да осигурят цялостна и своевременна грижа за пациента.

Рехабилитация – мнения от доволни пациенти

Рехабилитация 4

Мнения за рехабилитацията

Рехабилитацията е ключовата стъпка във възстановяването и подобряването на здравето на пациентите след заболяване, нараняване или хирургическа интервенция. Тя има за цел да възстанови функциите и качеството на живота на хората, като предлага персонализирани терапии и подкрепа. В нашия център за рехабилитация, ние сме горди да споделяме истории за успех от доволни пациенти, които са постигнали изключителни резултати благодарение на нашите специализирани програми за рехабилитация. Рехабилитацията е индивидуален и персонализиран процес, който се адаптира специално за нуждите и целите на всеки пациент. При нас пациентите могат да получат комбинация от физическа терапия, ерготерапия и рехабилитационни упражнения, които са насочени към възстановяване на тяхната функционалност, подобряване на мобилността, намаляване на болката и възвръщане на нормалните ежедневни дейности. Нашите специалисти работят с пациентите, за да гарантират най-добрите резултати, като им предоставят индивидуална грижа и подкрепа през целия процес на рехабилитация. Рехабилитацията не само възстановява физическата функционалност, но и играе важна роля в психологическото здраве на пациентите. Често пациентите преживяват емоционални и психологически затруднения след заболяване или нараняване. Нашите програми за рехабилитация включват психологическа подкрепа и съдействие, което помага на пациентите да се справят със стреса, депресията и тревогата, които често съпътстват такива ситуации. Възстановяването е цялостен процес, който изисква въздействие върху физическото, емоционалното и психическото здраве на пациента. В нашия рехабилитационен център ние се стремим да създаваме комфортна и подкрепяща обстановка, където пациентите да се чувстват в безопасност и да бъдат мотивирани да постигнат най-добрите възможни резултати. Нашите специалисти са опитни и компетентни в своята област и работят в тясно сътрудничество с пациентите, за да ги подкрепят по време на целия процес на рехабилитация. Много от нашите доволни пациенти са отбелязали значителни подобрения в своето здраве и качество на живот след успешно завършена рехабилитация. Те са се върнали към своите обичайни дейности, с повишена самостоятелност и увереност. Разказват за постигнатите им цели и успехи с увереност и вдъхновение. В заключение рехабилитацията е изключително важна за възстановяването и подобряването на здравето и функционалността на хората. Тя помага на пациентите да се върнат към нормален живот и да преодолеят предизвикателствата, пред които са изправени. Рехабилитацията се извършва от специалисти в различни области и се персонализира според нуждите на всеки човек. За успеха на рехабилитацията е важно активното участие и мотивация на самия пациент. Затова, ако сте претърпели злополука, имате здравословен проблем или имате нужда от рехабилитация, не се колебайте да потърсите професионална помощ и подкрепа за възстановяване на вашата функционалност и качество на живот.

Какво представлява рехабилитацията

Видове рехабилитация

Центрове за рехабилитация, физиотерапия и кинезитерапия

Рехабилитация по клинична пътека

Рехабилитация – мнения от доволни пациенти