Armeo Spring

Armeo Spring се базира на ергономичен екзоскелет за ръка с вградени пружини за поддържане на ръката. Обхваща цялата ръка, за да намали или елиминира ефектите на гравитацията, така че пациентът да може да прави повече движения, които не биха били възможни с помощта на традиционни методи. Включва виртуално трениране на реалността, което да помогне на способността на засегнатата ръка да функционира по-добре в реалния свят. Върви с мигновена компютъризирана обратна връзка за представянето, която е ключова за оценка и прецизиране на движението. Освен ползите си за лечението, Armeo Spring има компоненти за оценка, които документират обективен напредък във времето.

Armeo Spring - ергономичен екзоскелет за ръка с вградени пружини за поддържане на ръката

Ползван заедно с други терапии, Armeo Spring може да помогне на мозъка да възстанови неговата способност да ръководи функциите на ръката/дланта (в света на рехабилитацията това се нарича невропластичност).

Пациентите в „Пейт“, които ползват Armeo Spring, съобщават, че им харесва да ползват системата и желаят да продължат. Интересуват се да разберат какви движения могат да правят и как да максимизират възвръщането на движението, което се вижда. Да са в състояние да извършват такива действия като „счупване на яйце“, „взимане на плод от сергия“ и „почистване на прозорец“ служи като реалистична задача, която пациентите възприемат като предизвикателство да направят, като ползват само засегнатия крайник в равнина на безтегловност.

ArmeoSpring® позволява на терапевта да изменя нивото на трудност с подобряване на нивото на умения на неговия пациенти, както и да проследява обективно тези промени в хода на терапевтичната интервенция. Като клиницисти, ние се радваме много, че имаме този вид устройство в нашата база. То ни отваря възможности за тези пациенти, които имат потенция за възстановяване на движение. Изследванията и доказателствата зад този тип технология и нейното приложение за неврорехабилитация са въодушевяващи и от голяма полза за пациентите, които обслужваме.

Рехабилитаторка подготвя пациент за терапия с екзоскелет за ръка Armeo Spring

Терапия със само-инициирано движение

Осигурявайки поддръжка на ръката, ArmeoSpring дава възможност на пациентите да ползват всички останали двигателни функции и ги насърчава да постигнат по-голям брой движения за протягане и хващане въз основа на специфични терапевтични цели.

Тъй като дейността по време на упражнението се основава на собствените движения на пациента, това повторително трениране води до по-добри, по-бързи резултати и подобрени дългосрочни постижения.
ArmeoSpring позволява едновременно да се тренира с ръка и длан в разширени триизмерно работно пространство с шест степени на свобода.

Това дава възможност на пациентите да практикуват движението, важно за напредъка на тяхната терапия и ежедневния живот. ArmeoSpring поддържа едномерни (специфични за ставата), двуизмерни и триизмерни движения.

Ергономичен екзоскелет

Ергономичният и подлежащ на настройване екзоскелет на ArmeoSpring обхваща цялата ръка, от рамото до дланта, и уравновесява тежестта на ръката на пациента.

Вградени сензори записват активни движения и ъгли на стави по време на терапевтична сесия.

Мотивиращи упражнения

Разработена е широка библиотека от мотивиращи подобни на игра упражнения за Подобрена обратна връзка за показатели, за да се тренират основни модели движения, които често се ползват в ежедневните дейности.

Мигновената обратна връзка за показателите мотивира пациентите и им помага да подобрят своите двигателни способности, което води до повече независимост в ежедневните дейности и следователно подобрено качество на живот.

Обективни оценки

Armeo Spring записва с точност как се справят пациентите по време на техните терапевтични сесии.

Стандартизирани инструменти за оценка оценяват данните от сензорите на устройството, за да изследват функцията на конкретния пациент, включително обхвати на движенията. Резултатите може да бъдат ползвани за анализиране и документиране на състоянието на пациента и напредъка на терапията, за да бъде тя допълнително оптимизирана. Резултатите може впоследствие да бъдат споделяни с пациента и други.

Повече информация за роботизирана рехабилитация

Запазете час за безплатен преглед

Изпратете запитване през нашата форма или ни се обадете за да запишем ден и час за безплатен преглед и функционална оценка.